Käytetty tuote on vastuullinen valinta

LUONNONVAROJA
HIILIDIOKSIDIA
2 455 450 kg
418 300 kg

Uudelleenkäyttö on yksinkertainen, mutta tehokas ympäristöteko. Kun tuotteita ei tarvitse valmistaa uutena säästetään paljon luonnonvaroja ja vältetään hiilidioksidipäästöjä. Näin voidaan puuttua luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen ja ilmaston lämpenemiseen, jotka ovat maailmanlaajuisia ongelmia.

Meille Huutomyllyssä on tärkeää ymmärtää toimintamme vaikutukset ja viestiä niistä selkeästi. Selvitimme siksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Kiertotalouslaskennan avulla, kuinka paljon kiinteitä luonnonvaroja säästetään ja hiilidioksidipäästöjä vältetään, kun uuden tavaran sijaan hankitaan käytetty tuote.

Kerromme tuoteryhmän suuntaa antavat ympäristösäästöt verkkokaupassamme kunkin tuotteen yhteydessä. Kiertotalouslaskenta ei koske autoja eikä kiinteistöjä, joten näissä tuoteryhmissä tietoja ei ole saatavilla.

Kiertotalouslaskenta tuo esiin uudelleenkäytön ympäristöhyödyt

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Kiertotalouslaskennassa oletetaan, että kun tuote ostetaan käytettynä, uutta vastaavaa tuotetta ei tarvitse valmistaa. Näin säästyneet luonnonvarat ja vältetyt CO2-päästöt kerrotaan tuotteen kohdalla ympäristösäästöinä.

Laskennassa huomioidaan tuotteiden sisältämien materiaalien hankinnan ja jalostuksen kuluttamat luonnonvarat ja tuottamat hiilidioksidipäästöt. Laskennassa käytetään tieteellisiä lähteitä sekä Kierrätyskeskuksen kehittämää ympäristösäästön laskuria ja tietopankkia, joka pohjautuu Material Input -laskentaan sekä tuotteiden ja materiaalien hiilijalanjälkiarvioihin.
Lue lisää: https://kierratyskeskus.fi/yrityspalvelut/kiertotalouslaskenta

Luonnonvarojen säästäminen hillitsee luontokatoa

Kiertotalouslaskennassa tarkastellaan hiilidioksidipäästöjen välttämisen lisäksi kiinteiden luonnonvarojen säästöä. Kiinteillä luonnonvaroilla tarkoitetaan muita luonnonvaroja kuin vettä ja ilmaa, eli esimerkiksi erilaisia mineraaleja, fossiilisia polttoaineita, maa-aineksia sekä kasveista ja eläimistä peräisin olevia raaka-aineita.

Luonnonvarojen liiallinen käyttö tuhoaa elinympäristöjä ja on siksi vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle. Luonnonvarojen käyttö vaikuttaa myös aineiden kiertoon maapallolla aiheuttaen esimerkiksi saastumista, happamoitumista sekä vesistöjen rehevöitymistä.

Hiilidioksidipäästöt taas voimistavat ilmastonmuutosta. Mitä enemmän hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmakehään pääsee, sitä nopeammin maapallon keskilämpötila nousee ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat pahenevat.

Uudelleenkäyttö on siis tehokas ja konkreettinen ympäristöteko!

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys ja kiertotalouden edelläkävijä, joka on hyödyntänyt kiertotalouslaskentaa omassa toiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla 13 kierrätysmyymälää sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa, joiden lisäksi se tarjoaa monipuolista ympäristökoulutusta ja -konsultointia yrityksille ja yhteisöille. Organisaatioiden ympäristötyön kehittämisen palveluihin kuuluvat Kiertotalouslaskennan lisäksi muun muassa hiilijalanjälkilaskenta, asiantuntijaluennot sekä koulutukset ja konsultaatiot.
Lue lisää: https://kierratyskeskus.fi/yrityspalvelut